fbpx

ORCID_INSTRUKCJA


Logo ORCID
 

ORCID – The Open Researcher and Contribution ID 

 

 

ORCID to międzynarodowy system identyfikacji autorów, który jest standardem w światowej nauce. Jest cyfrowym identyfikatorem służącym do odróżniania naukowca w zasobach elektronicznych. Służy do jednoznacznej identyfikacji autora oraz jego dorobku poprzez osobiste uwierzytelnianie autorstwa. Ma likwidować problem dublujących się nazwisk autorów, eliminować różne wersje zapisu imienia i nazwiska, a także precyzować tożsamość badacza. ORCID jest rekomendowany przez wiodące instytucje  i wydawców naukowych.

ORCID powstał w 2010 roku, jako odpowiedź na potrzebę precyzyjnego łączenia osoby badacza z właściwymi mu pracami naukowymi. Strukturę numeru ORCID stanowi 16 cyfr, podzielonych na 4 części,

np. orcid.org/0000-0003-0423-1810. Numery przechowywane są w centralnym rejestrze identyfikatorów. Przydzielenie identyfikatora jest wolne od opłat i możliwe zarówno dla osób indywidualnych, jak i instytucji.

Więcej informacji na temat inicjatywy oraz pełną listę 700 instytucji współpracujących z ORCID można znaleźć na stronie https://orcid.org/

Z projektu założeń do tzw. ustawy 2.0 wynika, że będzie to podstawowa baza danych dla określania wskaźników parametrycznych działalności naukowej.

Rejestracja: https://orcid.org/register

 


Korzyści ze stosowania ORCID

Jednoznaczna identyfikacja autora, bez względu na:

 • powtarzalność imion i nazwisk dla różnych osób
 • zmianę nazwiska
 • zmienioną kolejność imienia i nazwiska w wyniku błędu lub różnic kulturowych
 • niekonsekwentne stosowanie skrótów imion
 • różnice w zapisie znaków diakrytycznych
 • błędy typograficzne
 • zmiany miejsca pracy i afiliacji

Możliwość zastosowania w liczących się bazach bibliograficznych, repozytoriach i serwisach takich jak Web of Science, Scopus, PBNWiększa widoczność i łatwość upowszechniania publikacji w Sieci

Możliwość zgromadzenia wszystkich publikacji w jednym miejscu

Kto może założyć ORCiD?

 • pracownicy naukowi i dydaktyczni
 • doktoranci
 • studenci
 • wszyscy zainteresowani nauką

Przydatne linki:

Jak założyć konto: https://www.youtube.com/watch?v=SU5Jss0T4G0&feature=youtu.be

Jak połączyć profil ORCID z Web of Science: https://www.youtube.com/watch?v=RHyY3c6gceQ&feature=youtu.be

Jak połączyć profil ORCID z profilem w bazie Scopus: https://www.youtube.com/watch?v=7rfHQl_GzKE&feature=youtu.be

Jak połączyć profil ORCID z kontem użytkownika PBN: https://polon.nauka.gov.pl/help_pbn/lib/exe/fetch.php/numer_orcid_w_pbn.pdf

MNISW ZALECA POWIĄZANIE ORCID Z PBN I POL-ON

​Każda osoba posiadająca konto w systemie PBN może zalogować się do nowej aplikacji i w panelu „Twoje Konto” dokonać powiązania swojego konta z numerem ORCID.

https://polon.nauka.gov.pl/help_pbn/doku.php/orcid

1. Zaloguj się / zarejestruj na portalu PBN (https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/landing#)

2. W prawym górnym rogu z rozwijanego menu (trójkąt przy nazwisku) wybierz "Twoje konto"

3. Zjedź na dół strony

4. Pod wyrazem POL-on wpisz nr PESEL i kliknij "podłącz identyfikator POL-on"

5. Kliknij "Stwórz lub podłącz swój ORCID ID"

6. Zostaniesz przeniesiony na stronę logowania do ORCID - zaloguj się

7. Potwierdź kliknięciem autoryzację dla PBN

Powiązanie konta PBN z osobą w bazie autorów systemu POL-on
https://polon.nauka.gov.pl/help_pbn/doku.php/opis_klasycznej_aplikacji/pbn_r/powiazanie_konta_z_polon

 

 
 
 
Inauguracja Międzynarodowego Roku Pielęgniarki i Położnej w Polsce